Tuổi về hưu
- Góc chia sẻ

Gửi các bạn hưu

Tuổi về hưu
Tuổi về hưu

Về hưu chăm chó , nuôi mèo
Cà phê đọc báo , vài kèo lai rai
Xem ra ông phải giảm đô
Thể thao vừa phải , nhậu vô từ từ
Tuổi cao sức khỏe thế nào
Chỉ mình ông biết thế nào tại sao
Mắt mờ thức giấc nửa đêm
Xương khớp có tuổi, da thêm đồi mồi
Tuổi này không phải ngày xưa
Đỉnh cao ông đã , nắng mưa một thời
Bây giờ phượt kiểu thanh niên
Tăng đô nhậu nhẹt tự nhiên hại mình
Tuổi hưu nắng gió theo về
Ông thề giảm hút ,rượu khê đắng mồm
Đỉnh cao đi xuống lẽ thường
Thú vui lúc trẻ , khiêm nhường đàn ông .
Tuổi hưu ham hố khổ mình
Tiền tươi thóc thật – gia đình yêu thương